Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresním soudem v Ostravě (Republica Cehă) la 5 noiembrie 2018 – OPR-Finance s.r.o./GK

(Cauza C-679/18)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Okresní soud v Ostravě

Părțile din procedura principală

Reclamantă: OPR-Finance s.r.o.

Pârât: GK

Întrebările preliminare

Prevederile articolului 8 coroborate cu cele ale articolului 23 din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului1 se opun unei legislații naționale care prevede că sancțiunea pentru neîndeplinirea obligației creditorului de a evalua bonitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit constă în nulitatea contractului de credit însoțită de o obligație în sarcina consumatorului de a restitui creditorului suma principală într-un termen care corespunde posibilităților financiare ale consumatorului, în condițiile în care respectiva sancțiune (nulitatea contractului de credit) este aplicabilă doar în cazul în care consumatorul o invocă (cu alte cuvinte, solicită constatarea nulității contractului) în interiorul unui termen de prescripție de trei ani?

Prevederile articolului 8 coroborate cu cele ale articolului 23 din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului obligă o instanță națională să aplice din oficiu sancțiunea prevăzută în legislația națională pentru neîndeplinirea obligației creditorului de a evalua bonitatea consumatorului (cu alte cuvinte, chiar și în cazul în care consumatorul nu invocă sancțiunea în mod activ)?

____________

1 JO 2008, L 133, p. 66.