Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresní soud v Ostravě (Češka republika) 5. novembra 2018 – OPR-Finance s.r.o./GK

(Zadeva C-679/18)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Okresní soud v Ostravě

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: OPR-Finance s.r.o.

Tožena stranka: GK

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali določbe člena 8 v povezavi s členom 23 Direktive 2008/48/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki kot kazen za neizpolnitev obveznosti dajalca kredita, da pred sklenitvijo kreditne pogodbe oceni kreditno sposobnost potrošnika, določa neveljavnost kreditne pogodbe skupaj z obveznostjo potrošnika, da vrne glavnico dajalcu kredita, ko potrošnik glede na svoje finančne zmožnosti to lahko stori, če se ta kazen (neveljavnost kreditne pogodbe) uporabi samo, če se potrošnik nanjo sklicuje (torej če uveljavlja ugovor neveljavnosti pogodbe) v roku treh let?

Ali določbe člena 8 v povezavi s členom 23 Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS zahtevajo, da nacionalno sodišče po uradni dolžnosti uporabi kazen, določeno v nacionalni zakonodaji v primeru neizpolnitve obveznosti dajalca kredita, da oceni kreditno sposobnost potrošnika (torej tudi če se potrošnik ne sklicuje na kazen)?

____________

1     UL L 133. str. 66.