Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 5. novembril 2018 – Amoena Ltd versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(kohtuasi C-677/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Amoena Ltd

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tolliseadustiku komitee1 ja/või Euroopa Komisjon tegid ilmse vea, kui nad klassifitseerisid operatsioonijärgsed rinnahoidjad2 :

a.    Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri3 grupi 62 rubriiki 6212, mis konkreetselt hõlmab „rinnahoidjaid“, CN-koodi  6212 10 90 alla,

selle asemel, et klassifitseerida need

b.    KNi grupi 90 rubriiki 9021 CN-koodi 9021 10 10 alla kui grupi 90 märkuse 2 punkti b tähenduses proteeside tarvikud?

2.    Kas rakendusmäärus4 kitsendab õigusvastaselt KNi grupi 90 märkuse 2 punkti b kohaselt tariifirubriiki 9021 klassifitseerimise ulatust ning ületab seega Euroopa Komisjoni pädevust?

3.    Kas rakendusmäärus kujutab endast Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 ette nähtud lojaalse koostöö põhimõtte rikkumist, kui:

a.    Euroopa Komisjon peab austama liikmesriikide kohtute otsuseid, kuid ka edendama tolliseadustiku ja KNi ühetaolist (ja õiget) kohaldamist;

b.    Supreme Court (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus) jõudis üksmeelsele järeldusele, et õige on klassifitseerida operatsioonijärgsed rinnahoidjad KNi grupi 90 rubriiki 9021; ja

c.    Supreme Courti (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus) otsus esitati Euroopa Komisjonile ja komisjoni poolt kõikidele liidu liikmesriikidele koos Supreme Courti põhjenduste kokkuvõttega?

____________

1 Customs Code Committee (CCC).

2 Mastectomy bras (MBs).

3 KN.

4 Komisjoni 26. juuni 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1167 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris (ELT 2017, L 170, lk 50).