Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2018. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Amoena Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-677/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Amoena Ltd

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodna pitanja

Jesu li VCS1 i/ili Europska komisija počinili očitu pogrešku razvrstavši GM2 :

u poglavlje 62 Kombinirane nomenklature3 Europske unije, tarifni broj 6212, koji izričito uključuje „grudnjake”, i u oznaku KN 6212 10 90;

umjesto u

poglavlje 90, tarifni broj 9021 i oznaku KN 9021 10 10 kao pribor za umjetne dijelove tijela u smislu napomene 2. (b) uz poglavlje 90 KN-a?

Je li Provedbenom uredbom 2017/11674 nezakonito sužen pojam pribora za umjetne dijelove tijela iz tarifnog broja 9021 i napomene 2. (b) uz poglavlje 90 KN-a, što znači da je njezino donošenje bilo izvan ovlasti Europske komisije?

Čini li Provedbena uredba 2017/1167 povredu načela lojalne suradnje predviđenog u članku 4. stavku 3. [UEU-a] imajući u vidu da:

Europska komisija mora poštovati odluke nacionalnih sudova, ali da ujedno mora promicati ujednačenu (i pravilnu) primjenu Carinskog zakonika i KN-a;

je Supreme Court (Vrhovni sud) Ujedinjene Kraljevine došao do jednoglasnog zaključka da GM-ove treba razvrstati u poglavlje 90 KN-a, tarifni broj 9021; i da je

odluka Supreme Courta (Vrhovni sud) dostavljena Komisiji, a ona ju je dostavila svim državama članicama Europske unije zajedno sa sažetkom njezina obrazloženja?

____________

1 Vijeće za carinsku suradnju (u daljnjem tekstu: VCS)

2 Grudnjaci namijenjeni nošenju nakon mastektomije (u daljnjem tekstu: GM)

3 U daljnjem tekstu: KN

4 Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1167 od 26. lipnja 2017. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL 2017., L 170, str. 50.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba 2017/1167)