Language of document :

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amoena Ltd kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-677/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Amoena Ltd

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    A CCC1 és/vagy az Európai Bizottság nyilvánvalóan hibát vétett-e akkor, amikor a protézistartó melltartókat:

a)    az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának2 62. árucsoportjába, a – konkrétan a „Melltartókat” tartalmazó – 6212 vámtarifaszám és a 6212 10 90 KN-kód alá sorolta be

ahelyett, hogy

b)    a KN 90. árucsoportjához tartozó 2. megjegyzés b) pontjának értelmében vett műtestrész-tartozékokként a 90. árucsoportba, a 9021 vámtarifaszám és a 9021 10 10 KN-kód szám alá sorolta volna be?

2.    A bizottsági végrehajtási rendelet3 jogellenesen leszűkíti-e a műtestrész-tartozékok 9021 vámtarifaszám alá és a KN 90. árucsoportjához tartozó 2. megjegyzésének b) pontja alapján történő besorolásának alkalmazási körét, ezáltal az Európai Bizottság túlterjeszkedik-e a hatáskörén?

3.    A bizottsági végrehajtási rendelet sérti-e az Európai Unióról Szerződés 4. cikke (3) bekezdésében rögzített lojális együttműködés elvét, amennyiben:

a)    az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie a nemzeti bíróságok határozatait, azonban a Vámkódex és a KN egységes (és helyes) alkalmazását is elő kell segítenie;

b)    a United Kingdom Supreme Court (az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága) egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy a protézistartó melltartók KN 90. árucsoportjába, a 9021 vámtarifaszám alá történő besorolása helyes; valamint

c)    a Supreme Court (legfelsőbb bíróság) határozatát – a Supreme Court (legfelsőbb bíróság) indoklásának összefoglalásával együtt – az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátották, és azt a Bizottság az EU összes tagállamának továbbította?

____________

1 Vámkódexbizottság (CCC).

2 KN.

3 Egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2017. június 26-i (EU) 2017/1167 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2017. L 170., 50. o.).