Language of document :

2018 m. lapkričio 5 d. First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Amoena Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-677/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Amoena Ltd

Atsakovas: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciniai klausimai

Ar MKK1 ir (arba) Europos Komisija padarė akivaizdžią klaidą priskirdami MB2 :

Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros3 62 skyriui, 6212 tarifo pozicijai, kurioje konkrečiai nurodytos „liemenėlės“, o KN kodas yra 6212 10 90;

užuot pasirinkę

90 skyrių su 9021 tarifo pozicija bei KN kodą 9021 10 10, kaip dirbtinių kūno dalių reikmenis pagal KN 90 skyriaus 2 aiškinamosios pastabos b punktą?

Ar KĮR4 neteisėtai susiaurinama dirbtinių kūno dalių reikmenų klasifikavimo pagal 9021 tarifo poziciją ir KN 90 skyriaus 2 aiškinamosios pastabos b punktą taikymo sritis, todėl juo viršijami Europos Komisijos įgaliojimai?

Ar KĮR pažeidžiamas lojalaus bendradarbiavimo principas, nustatytas Europos Sąungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, nes:

Europos Komisija privalo gerbti nacionalinių teismų sprendimus, tačiau sykiu privalo skatinti vienodą (ir teisingą) Muitinės kodekso ir KN taikymą;

Jungtinės Karalystės Supreme Court vienbalsiai padarė išvadą, kad MB turėtų būti priskirtos KN 90 skyriui, 9021 tarifo pozicijai; ir

Supreme Court sprendimas buvo pateiktas Europos Komisijai ir visoms valstybėms narėms kartu su Supreme Court motyvų santrauka?

____________

1 Muitinės kodekso komitetas (MKK).

2 Pomastektominės liemenėlės (MB).

3 KN.

4 2017 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1167 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 170, 2017, p. 50) (KĮR).