Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 5 noiembrie 2018 – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Cauza C-677/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Amoena Ltd

Pârâtă: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Întrebările preliminare

CCV1 și/sau Comisia Europeană au clasificat în mod vădit eronat SPM2 :

la capitolul 62 din Nomenclatura combinată3 a Uniunii Europene la poziția tarifară 6212, care include îndeosebi „[s]utienele” și la codul NC 6212 10 90,

în loc să le clasifice

la capitolul 90 la poziția tarifară 9021 și la codul NC 9021 10 10 ca accesorii ale părților artificiale ale corpului în sensul notei 2 litera (b) referitoare la capitolul 90 din NC?

RPA4 restrânge în mod nejustificat domeniul de aplicare al clasificării accesoriilor părților artificiale ale corpului la poziția tarifară 9021 și la nota 2 litera (b) referitoare la capitolul 90 din NC, depășind astfel competențele Comisiei Europene?

RPA constituie o încălcare a principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană în condițiile în care:

Comisia Europeană trebuie să respecte deciziile instanțelor naționale, dar și să promoveze aplicarea uniformă (și corectă) a Codului vamal și a NC;

United Kingdom Supreme Court (Curtea Supremă a Regatului Unit) a ajuns la concluzia unanimă că SPM trebuie clasificate de fapt la capitolul 90 din NC la poziția tarifară 9021 și

hotărârea Supreme Court (Curtea Supremă) a fost prezentată Comisiei Europene și comunicată de aceasta tuturor statelor membre ale Uniunii, împreună cu un rezumat al motivării Supreme Court (Curtea Supremă)?

____________

1 Comitetului Codului Vamal (CCV).

2 Sutiene post mastectomie Mastectomy bras (SPM).

3 NC.

4 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1167 al Comisiei din 26 iunie 2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO 2017, L 170, p. 50) (RPA).