Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 22. oktoobril 2018 – CTT – Correios de Portugal versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-661/18)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Nõude esitaja: CTT – Correios de Portugal

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimused

1.    Kas käibemaksuseadustiku [(Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado)] artikli 98 lõike 2 niisugune tõlgendamine, mis välistab selle õigusnormi kohaldamise juba tehtud mahaarvamiste muutmisele või korrigeerimisele, on vastuolus neutraalsuse, tõhususe, võrdväärsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega?

2.    Kas nende põhimõtetega on vastuolus niisugune õigusnorm nagu käibemaksuseadustiku artikli 23 lõike 1 punkt b ja lõige 6, mida tõlgendatakse nii, et maksukohustuslane, kes on valinud koefitsiendimeetodi või jaotuskriteeriumi segakasutusega kaupade või teenuste pealt tasutud sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse arvutamiseks ja on teinud selle aasta, mille kohta on mahaarvamine tehtud, lõplike väärtuste alusel korrektuure vastavalt nimetatud artikli lõikele 6, ei või neid andmeid tagasiulatuvalt muuta, arvutades juba korrigeeritud algse mahaarvamise selle õigusnormi alusel tegevuse pealt, mida ta oli algselt pidanud maksuvabaks, käibemaksu tagasiulatuvalt arveldamise raames uuesti?

____________