Language of document :

A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CTT – Correios de Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-661/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: CTT – Correios de Portugal

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a semlegesség, a hatékony érvényesülés, az egyenértékűség és az arányosság elvével a CIVA1 (héatörvénykönyv) 98. cikke (2) bekezdésének olyan értelmezése, amely e rendelkezés alkalmazását kizárja a már elvégzett levonások módosítása vagy kiigazítása tekintetében?

Ellentétes-e az említett elvekkel a CIVA 23. cikke (1) bekezdésének b) pontjához és (6) bekezdéséhez hasonló szabályozás azon értelmezésben, miszerint az az adóalany, amely a vegyes használatú termékek és szolgáltatások után felszámított adó levonásához való jog gyakorlása során a levonási hányad szerinti módszert vagy a felosztási kritériumot választotta a számításhoz, és a levonás szerinti évre vonatkozó végleges értékek alapján kiigazításokat végzett a szóban forgó rendelkezés (6) bekezdése szerint, visszamenőleges hatállyal nem módosíthatja az említett elemeket a hivatkozott szabály alapján már kiigazított eredeti levonás újraszámításával olyan tevékenységre vonatkozó héa visszamenőleges hatályú megállapítása keretében, amely eredetileg héamentesnek minősült?

____________

1 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado