Language of document :

2018 m. spalio 22 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-661/18)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: CTT — Correios de Portugal

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal neutralumo, veiksmingumo, lygiavertiškumo ir proporcingumo principus draudžiamas toks PVM kodekso1 98 straipsnio 2 dalies aiškinimas, pagal kurį ši nuostata netaikoma jau atliktų atskaitų keitimui ar tikslinimui?

2.    Ar pagal šiuos principus draudžiamos tokios teisės nuostatos, kaip PVM kodekso 23 straipsnio 1 dalies b punktas ir 6 dalis, kurios aiškinamos taip, kad apmokestinamasis asmuo, kuris pasirinko koeficiento metodą ir (arba) teisės į mišrios paskirties prekių ar paslaugų pirkimo mokesčio atskaitai apskaičiuoti paskirstymo kriterijų ir atliko korekcijas, remdamasis atitinkamų metų, su kuriais susijusi atskaita, galutinėmis vertėmis, pagal šios nuostatos 6 dalį negali atgaline data iš dalies pakeisti šių duomenų, apskaičiuodamas pirminę, pagal šią taisyklę jau patikslintą, atskaitą iš naujo, kiek tai susiję su mokėtino PVM apskaičiavimu atgaline data už veiklą, kuri iš pradžių buvo laikoma neapmokestinama?

____________

1 Pridėtinės vertės mokesčio kodeksas.