Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 22 octombrie 2018 – CTT - Correios de Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-661/18)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: CTT - Correios de Portugal

Pârâtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

Principiile neutralității, efectivității, echivalenței și proporționalității se opun unei interpretări a articolului 98 alineatul 2 din Codul privind TVA-ul1 care exclude aplicarea dispoziției respective în scopul modificării sau al regularizării deducerilor efectuate deja?

Principiile respective se opun unei dispoziții precum articolul 23 alineatul 1 litera b) și alineatul 6 din Codul privind TVA-ul, care este interpretată în sensul că o persoană impozabilă care a optat pentru o metodă procentuală sau pentru un criteriu de repartizare în vederea calculării dreptului de deducere a taxei achitate în amonte pentru bunuri sau servicii de folosință mixtă și a efectuat ajustări pe baza valorilor definitive privind anii la care se referă deducerea, în conformitate cu alineatul 6 al dispoziției menționate, nu poate schimba cu caracter retroactiv elementele respective, prin recalcularea deducerii inițiale regularizate deja conform aceleiași dispoziții, prin intermediul unui calcul retroactiv al TVA-ului aferent unei activități pe care a considerat-o scutită inițial?

____________

1 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado