Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 22. októbra 2018 – CTT – Correios de Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-661/18)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: CTT – Correios de Portugal

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

1.    Bránia zásady neutrality, efektivity, ekvivalencie a proporcionality takému výkladu článku 98 ods. 2 Código del IVA (zákon o DPH)1 , ktorý vylučuje uplatnenie uvedeného ustanovenia na zmenu alebo úpravu už vykonaného odpočítania dane?

2.    Bránia tieto zásady právnej úprave, akou je článok 23 ods. 1 písm. b) a ods. 6 zákona o DPH, ktorý sa vykladá v tom zmysle, že zdaniteľná osoba, ktorá si na účely výpočtu práva na odpočítanie dane zaplatenej na vstupe za tovary alebo služby na zmiešané použitie zvolila metódu založenú na koeficiente alebo metódu prerozdelenia, a vykonala úpravu na základe konečných hodnôt za rok, na ktorý sa vzťahuje odpočítanie dane v súlade s odsekom 6 uvedeného ustanovenia, nemôže v rámci dodatočného výmeru DPH z činnosti, ktorá bola pôvodne považovaná za oslobodenú od dane, zmeniť so spätnou účinnosťou tieto prvky a znova prepočítať pôvodne uplatnené odpočítanie dane uskutočnené v súlade s týmto ustanovením?

____________

1 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.