Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 22. oktobra 2018 – Correios de Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-661/18)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: CTT — Correios de Portugal

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali načela nevtralnosti, učinkovitosti ter enakovrednosti in sorazmernosti nasprotujejo razlagi člena 98(2) zakonika o DDV1 , v skladu s katero se ta ne uporablja za primere spremembe ali popravka že izvedenih odbitkov?

2.    Ali navedena načela nasprotujejo zakonodaji, kot je člen 23(1)(b) in (6) zakonika o DDV, ki se razlaga tako, da davčni zavezanec, ki se je odločil za metodo koeficienta in/ali za merilo porazdelitve pri izračunu pravice do odbitka davka, ki je bil plačan za blago in storitve, ki so predmet mešane uporabe, in ki je v skladu z odstavkom 6 tega člena izvedel popravek na podlagi dokončnih vrednosti za leto, na katero se odbitek nanaša, teh elementov ne more spremeniti retroaktivno, tako da bi ponovno izračunal prvotni odbitek, ki je že bil popravljen v skladu s to določbo, po retroaktivnem obračunu DDV v zvezi z dejavnostjo, ki jo je sprva štel za oproščeno?

____________

1 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.