Language of document :

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SD kontra Agrárminiszter

(C-490/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: SD

Alperes: Agrárminiszter

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Bizottság 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendeletének1 2. cikke szerinti megbízható módszert, amely a méhkaptárak számának meghatározására szolgál minden év szeptember 1. és december 31. között, úgy kell-e értelmezni, hogy a méhcsaládok számát a támogatást kérőnek kell bejelentenie, és ha igen, ez megbízható módszer-e?

Ha a 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke szerint a méhkaptárak számát – ami a méhészeti támogatások alapja – minden év szeptember 1. és december 31. között kell meghatároznia a méhek élettani jellemzői miatt, e rendelkezés értelmezhető-e úgy, hogy a tagállamok eltérhetnek ettől?

Ha igen, megállapíthat-e a tagállami szabály januárban visszamenőleg a méhcsaládok számának előírásában rendelkezést?

Az, hogy a 2017–2019 közötti méhészeti programok között a tagállamok által 2013-ban a 2014–2016. évi programokkal kapcsolatban bejelentett méhkaptárak száma alapján kell elosztani az uniós forrásokat, értelmezhető-e úgy, hogy a 2016. december 31. napján lezárult időszakot követően, amely a 2017-es támogatások elosztásának alapjául szolgál, a támogatás elosztásához szükséges méhkaptárak számát másképp is elő lehet írni?

Értelmezhető-e úgy a hivatkozott EU-rendelet, hogy megengedi olyan tagállami jogszabály megalkotását, amely a de minimis támogatás folyósításához olyan feltételt szab, amely az uniós joggal összhangban nem áll? Az EU által meghatározott támogatásnak gyakorlatilag is alkalmasnak kell lennie arra, hogy a méhészeti tevékenység folytatását elősegítse?

____________

1 A Bizottság (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló 2015. május 11-i rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről (HL 2015, L 211., 3. o.)