Language of document :

2018 m. liepos 26 d. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SD / Agrárminiszter

(Byla C-490/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: SD

Atsakovė: Agrárminiszter

Prejudiciniai klausimai

Ar Deleguotojo reglamento (ES) 2015/13661 2 straipsnyje nurodytas „patikimas metodas“, kuriuo vadovaujantis kiekvienų metų rugsėjo 1 d. –gruodžio 31 d. nustatomas bičių avilių [skaičius], turi būti suprantamas taip, kad būtent pagalbos prašantis asmuo turi nurodyti bičių avilių skaičių, ir, jei atsakymas būtų teigiamas, ar toks metodas yra patikimas?

Jei pagal Reglamento Nr. 1308/2013/ES 55 straipsnį atsižvelgiant į biologines bičių savybes kiekvienų metų rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. turi būti nustatomas bičių avilių skaičius, kuriuo remiantis skiriama pagalba bitininkystės sektoriuje, ar [minėtą] Reglamentą reikia aiškinti taip, kad valstybės narės gali nukrypti nuo šios taisyklės?

Jei atsakymas būtų teigiamas, ar nacionaliniuose teisės aktuose gali būti numatyta, kad bičių avilių skaičius atgaline data nustatomas sausio mėn.?

Ar aplinkybė, kad [Sąjungos lėšos] 2017–[2019] m. bitininkystės programoms turi būti skiriamos remiantis bičių avilių skaičiumi, kurį valstybės narės 2013 m. nurodė savo 2014–2016 m. programose, gali būti aiškinama taip, kad po 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio, kuriuo remiamasi skirstant atitinkamą 2017 m. pagalbą, bičių avilių skaičius, kurį reikia turėti norint gauti pagalbą, gali būti nustatomas kitaip?

5.    Ar minėtą ES reglamentą reikia aiškinti taip, kad pagal jį leidžiama priimti nacionalinės teisės normą, pagal kurią de minimis pagalba skiriama jeigu tenkinamas reikalavimas, kuris neatitinka [Sąjungos teisės]? Ar Europos Sąjungos teikiama pagalba turi iš tikrųjų skatinti užsiimti bitininkystės veikla?

____________

1 2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje (OL L 211, 2015, p. 3).