Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 26 iulie 2018 – SD/Agrárminiszter

(Cauza C-490/18)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere:

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: SD

Pârât: Agrárminiszter

Întrebările preliminare

Noțiunea „metodă fiabilă” la care se referă articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2015/13661 , care este utilizată pentru a se stabili, în fiecare an în perioada 1 septembrie-31 decembrie, numărul de stupi, trebuie interpretată în sensul că solicitantul ajutoarelor este cel care trebuie să comunice numărul de colonii de albine și, în cazul unui răspuns afirmativ, este aceasta o metodă fiabilă?

În cazul în care, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat 2015/1366, datorită caracteristicilor biologice ale albinelor, trebuie să se stabilească în fiecare an, în perioada 1 septembrie-31 decembrie, numărul de stupi – pe care se bazează ajutoarele pentru apicultură –, dispoziția menționată trebuie interpretată în sensul că statele membre pot deroga de la această regulă?

În cazul unui răspuns afirmativ, legislația națională poate dispune stabilirea retroactivă, în luna ianuarie, a numărului necesar de colonii de albine?

Faptul că fondurile Uniunii trebuie alocate pentru programele apicole din perioada 2017-2019 pe baza numărului de stupi comunicat în anul 2013 de statele membre în programele lor apicole respective pentru perioada 2014-2016 trebuie interpretat în sensul că numărul de stupi necesar pentru repartizarea ajutoarelor poate fi, de asemenea, stabilit în mod diferit după perioada care s a încheiat la 31 decembrie 2016, care servește ca bază pentru repartizarea ajutoarelor corespunzătoare anului 2017?

Regulamentul (UE) menționat anterior trebuie interpretat în sensul că permite adoptarea unei norme juridice naționale care condiționează acordarea unui ajutor de minimis de respectarea unei cerințe care nu este conformă cu dreptul Uniunii? Ajutoarele prevăzute de dreptul Uniunii trebuie să fie adecvate și în practică pentru a încuraja exercitarea activității apicole?

____________

1     Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO 2015, L 211, p. 3).