Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2018. uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – SY protiv Associated Newspapers Ltd

(predmet C-687/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SY

Tuženik: Associated Newspapers Ltd

Prethodno pitanje

Jesu li odredbe nacionalnog prava poput članka 32. stavaka 4. i 5. Data Protection Acta 1998 (Zakon o zaštiti podataka iz 1998.; u daljnjem tekstu: DPA) – koje predviđaju da se postupak protiv nadzornika podataka, kada nadzornik podataka navede da se osobni podaci na koje se taj postupak odnosi obrađuju (i) samo u svrhe novinarstva, umjetničke svrhe ili književne svrhe, te (ii) s ciljem objave novinarskog, književnog ili umjetničkog sadržaja koji nadzornik podataka do tada nije objavio, prekida, u dijelu u kojem se odnosi na neobjavljene osobne podatke, do (a) utvrđenja Information Commissionera (povjerenik za informiranje) da uvjet (i) ili (ii) nije ispunjen, (b) povlačenja navoda nadzornika podataka ili (c) objave osobnih podataka – u skladu s člancima 9., 22. i 23. Direktive 95/46/EZ1 i člancima 7., 8. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

____________

1 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.)