Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) la 7 noiembrie 2018 – SY/Associated Newspapers Ltd

(Cauza C-687/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Părțile din procedura principală

Reclamant/apelant: SY

Pârâtă/intimată: Associated Newspapers Ltd

Întrebarea preliminară

Sunt compatibile cu articolele 9, 22 și 23 din Directiva 95/46/CE1 și cu articolele 7, 8 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene dispozițiile de drept intern precum articolul 32 alineatele (4) și (5) din Data Protection Act 1998 [Legea privind protecția datelor din 1998], care prevăd că, în cazul în care un operator de date care invocă faptul că datele cu caracter personal la care se referă o procedură iniţiată împotriva acestui operator de date sunt prelucrate (i) doar în scop jurnalistic, artistic sau literar și (ii) în vederea publicării unor materiale jurnalistice, literare sau artistice care nu au fost încă publicate de operatorul de date, o astfel de procedură se suspendă, în măsura în care priveşte date cu caracter personal nepublicate, până când (a) Information Commissioner stabilește că nu sunt îndeplinite condițiile (i) sau (ii), (b) operatorul de date își retrage cererea sau (c) datele cu caracter personal sunt publicate?

____________

1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, Ediţie specială, 13/vol. 17, p. 10).