Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 7. novembra 2018 – SY/Associated Newspapers Ltd

(Zadeva C-687/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SY

Tožena stranka: Associated Newspapers Ltd

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so določbe nacionalnega zakona, kot je člen 32(4) in (5) Data Protection Act 1998 (zakon o varstvu podatkov iz leta 1998, v nadaljevanju: DPA), ki določajo, da če upravljavec podatkov zatrjuje, da se osebni podatki, na katere se nanaša postopek zoper upravljavca podatkov, obdelujejo (i) samo za novinarske, umetniške ali literarne namene in (ii) z namenom objave novinarskih, literarnih ali umetniških prispevkov, ki jih upravljavec podatkov še ni objavil, se tak postopek prekine, če se nanaša na neobjavljene osebne podatke, dokler (a) Information Commissioner (informacijski pooblaščenec) ne ugotovi, da pogoj (i) ali (ii) ni izpolnjen, (b) upravljavec podatkov trditve ne prekliče ali (c) se osebni podatki ne objavijo, v skladu s členi 9, 22 in 23 Direktive 95/46/ES1 in členi 7, 8 in 47 Listine o temeljnih pravicah?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).