Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Paris (Prantsusmaa) 30. oktoobril 2018 – Santen SAS versus Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(kohtuasi C-673/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d'appel de Paris

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Santen SAS

Vastustaja: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Eelotsuse küsimused

1.    Kas mõistet erinev kasutus 19. juuli 2012. aasta kohtuotsuse NEURIM (C-130/11) tähenduses tuleb sisustada kitsalt, see tähendab:

- nii, et see hõlmab ainult juhtumeid, mil inimtervishoius kasutamine järgneb kasutusele veterinaarias;

- või nii, et see puudutab varasema müügiloaga võrreldes uude ravivaldkonda ehk uude meditsiinierialasse kuuluvat näidustust või ravimit, milles toimeaine toimib teistmoodi, kui see toimis esimese müügiloa esemeks olevas ravimis;

- või nii, et üldisemalt tuleb seda hinnata lähtudes rangematest kriteeriumidest kui need, mille alusel määratakse leiutise patentsus, pidades silmas iseäranis eesmärke, mis on määrusel (EÜ) nr 469/20091 , millega soovitakse luua tasakaalustatud süsteem, mis võtab arvesse kõiki asjassepuutuvaid huve, sealhulgas rahvatervist;

või tuleb, vastupidi, sisustada seda laialt, ehk nii, et sellega ei oleks hõlmatud üksnes erinevad ravinäidustused ja haigused, vaid ka erinevad preparaadid, erinev doseerimine ja/või erinevad annustamise viisid?

2.    Kas 19. juuli 2012. aasta kohtuotsuse NEURIM (C-130/11) mõistes tähendab sõnastus „kasutamine kuulub [...] aluspatendiga tagatud kaitse kohaldamisalasse seda, et aluspatendi ulatus peab vastama selle taotluse aluseks oleva müügiloa omale ning piirduma järelikult sellise uue meditsiinilise kasutusega, mis vastab kõnealuses müügiloas nimetatud ravinäidustusele?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT L 152, lk 1).