Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2018. uputio Cour d'appel de Paris (Francuska) – Santen SAS protiv l’Institut national de la propriété industrielle

(predmet C-673/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Paris

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Santen SAS

Druga stranka u žalbenom postupku: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Prethodna pitanja

Treba li pojam drukčije primjene u smislu presude Suda u predmetu Neurim od 19. srpnja 2012., C-130/11, usko tumačiti, odnosno:

treba li ga ograničiti samo na slučaj humane primjene nakon primjene u veterini,

ili treba li se odnositi na indikaciju iz novog terapijskog područja, u smislu novog medicinskog patenta, u odnosu na raniji OSP, ili na lijek čiji aktivni sastojak ima drukčije djelovanje od djelovanja koje ima u lijeku koji je predmet prvog OSP-a;

ili općenitije, s obzirom na ciljeve Uredbe (EZ) br. 469/20091 kojima se nastoji uspostaviti uravnotežen sustav uzimajući u obzir sve relevantne interese, uključujući one koji se odnose na javno zdravlje, treba li taj pojam ocijeniti prema kriterijima koji su zahtjevniji od kriterija za ocjenu patentibilnosti izuma;

ili se pak taj pojam treba široko tumačiti, odnosno na način da treba uključivati ne samo različite terapijske indikacije i bolesti, nego i različite formulacije, doziranja i/ili načine primjene?

Podrazumijeva li pojam primjena obuhvaćena opsegom zaštite koju daje temeljni patent u smislu presude Suda u predmetu Neurim od 19. srpnja 2012., C-130/11, da se doseg temeljnog patenta treba podudarati s dosegom istaknutog OSP-a te da se, slijedom toga, treba odnositi samo na novu medicinsku primjenu koja odgovara terapijskoj indikaciji navedenog OSP-a?

____________

1     Uredba (EZ) br. 469/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (SL L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 166.)