Language of document :

A Cour d’appel de Paris (Franciaország) által 2018. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Santen SAS kontra Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(C-673/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Santen SAS

Alperes: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az eltérő alkalmazásnak a 2012. július 19-i NEURIM ítélet (C-130/11, ECLI:EU:C:2012:489) értelmében vett fogalmát megszorítóan kell-e értelmezni, tehát:

- kizárólag állatgyógyászati alkalmazást követő emberi alkalmazásra kell-e korlátozni,

- vagy a korábbi forgalombahozatali engedélyhez képest valamely új orvosi készítmény értelmében vett új terápiás javallatra kell-e vonatkoznia, vagy olyan gyógyszerre, amelyben a hatóanyag az első forgalombahozatali engedély tárgyát képező gyógyszerben kifejtettől eltérő hatásmechanizmussal működik;

- vagy általánosabban az (EK) 469/2009 rendelet1 célkitűzéseinek szempontjából, amely egy, valamennyi szóban forgó érdeket – beleértve a közegészségügyi érdekeket is, – figyelembe vevő kiegyensúlyozott rendszer létrehozására irányul, az „új terápiás alkalmazás” fogalmát szigorúbb szempontok alapján kell-e értékelni, mint a találmány szabadalmaztathatóságának értékelésében meghatározó szempontokat;

vagy ellenkezőleg, kiterjesztően kell-e értelmezni, tehát amely nem csupán a különböző terápiás javallatokat és betegségeket foglalja magában, hanem az eltérő megjelenési formát, adagolást és/vagy az alkalmazásuk módját is?

2)    A Bíróság 2012. július 19-i NEURIM ítélete (C-130/11, ECLI:EU:C:2012:489) értelmében az erre az alkalmazásra kiterjed az alapszabadalom oltalma magában foglalja-e, hogy az alapszabadalom hatályának meg kell egyeznie a hivatkozott forgalombahozatali engedély hatályával és következésképpen az említett forgalombahozatali engedély terápiás javallatának megfelelő új orvosi alkalmazásra kell-e korlátozódnia?

____________

1     A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL 2009. L 152., 1. o.).