Language of document :

2018 m. spalio 30 d. Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Byla C-673/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris (Paryžiaus apeliacinis teismas, Prancūzija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Santen SAS

Atsakovas: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar sąvoka „kitoks pritaikymas“, kaip ji suprantama pagal ESTT 2012 m. liepos 19 d. Sprendimą Neurim, C-130/11, turi būti suprantama siaurai, t. y.:

–    būti taikoma tik tais atvejais, kai pritaikymas žmonėms vyksta po pritaikymo veterinarijos srityje,

–    ar turi būti taikoma indikacijai, susijusiai su nauja terapine sritimi, naujos medicinos šakos prasme, lyginant su ankstesniu LPR, arba vaistui, kuriame veiklioji medžiaga atlieka kitą funkciją nei vaiste, dėl kurio buvo suteiktas pirmasis LPR;

–    arba, apskritai, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 469/20091 tikslus – sukurti suderintą sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į visus susijusius interesus, įskaitant visuomenės sveikatą, būti vertinama taikant griežtesnius kriterijus nei kriterijai, taikomi vertinant išradimo patentabilumą;

ar, priešingai, ji turėtų būti suprasta plačiąja prasme, t. y. įskaitant ne tik skirtingas terapines indikacijas ir ligas, bet ir skirtingą farmacinę formą bei sudėtį, dozavimą ir (arba) skirtingus vartojimo metodus.

2.    Ar pagal sąvoką „panaudojimas patenka į pagrindinio patento teikiamos apsaugos taikymo sritį, kaip ji suprantama pagal ESTT 2012 m. liepos 19 d. Sprendimą Neurim, pagrindinio patento taikymo sritis turėtų atitikti LPR, kuriuo remiamasi, taikymo sritį, todėl ji turėtų būti taikoma tik naujam medicininiam panaudojimui, atitinkančiam minėto LPR terapinę indikaciją?

____________

1 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (OL L 152, p. 1).