Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. oktobrī iesniedza Cour d'appel de Paris (Francija) – Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Lieta C-673/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Paris

Pamatlietas puses

Prasītāja: Santen SAS

Atbildētājs: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Prejudiciālie jautājumi

Vai jēdziens “atšķirīgs pielietojums” Tiesas 2012. gada 19. jūlija sprieduma lietā C-130/11 NEURIM izpratnē ir jāinterpretē šauri, proti:

vai tas būtu jāuzskata par tādu, kas aptver tikai situāciju, kas saistīta ar zāļu lietošanu cilvēkiem pēc tam, kad tās pirmo reizi ir lietotas dzīvnieku ārstēšanai;

vai tam būtu jāattiecas uz indikāciju, kas ietilpst jaunā terapeitiskās piemērošanas jomā, proti, jaunām zālēm salīdzinājumā ar agrāk piešķirto KTA, vai zālēm, kuru aktīvā viela atšķiras no zālēm attiecībā uz kurām tika izsniegta pirmā KTA;

vai tas ir jāvērtē vispārīgāk, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 469/2009 1 mērķus izveidot līdzsvarotu sistēmu, kurā ņemtas vērā visas attiecīgās intereses, tostarp sabiedrības veselība, un saskaņā ar stingrākiem kritērijiem nekā tie, kādi tiek izmantoti izgudrojuma patentspējas novērtēšanai;

vai arī tas ir jāinterpretē plaši, proti, ka tas attiecas ne tikai uz dažādām terapeitiskām indikācijām un slimībām, bet arī uz dažādām kompozīcijām, devām un/vai ievadīšanas metodēm?

Vai jēdziens “pielietojums, kas ietilpst ar pamatpatentu piešķirtās aizsardzības jomā” Tiesas 2012. gada 19. jūlija sprieduma lietā C-130/11 NEURIM izpratnē nozīmē, ka pamatpatenta darbības joma atbilst attiecīgās KTA apjomam un līdz ar to ir jāierobežo ar jaunu medicīnisko pielietojumu, kas atbilst šajās KTA minētajai terapeitiskajai indikācijai.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (OV L 152, 1. lpp.).