Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Paris (Franța) la 30 octombrie 2018 – Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Cauza C-673/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Santen SAS

Pârât: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Întrebările preliminare

Noțiunea de punere în aplicare diferită în sensul Hotărârii NEURIM din 19 iulie 2012 CJUE, C-130/11, trebuie interpretată restrictiv, cu alte cuvinte:

- trebuie să se limiteze doar la o punere în aplicare la oameni ca urmare a unei aplicări veterinare,

- sau trebuie să privească o indicație care se încadrează într-un domeniu terapeutic nou, în sensul unei noi specialități medicale, în raport cu AIP anterioară, sau un medicament în care principiul activ exercită o acțiune diferită de cea pe care o exercită în medicamentul care a făcut obiectul primei AIP;

- sau, mai general, având în vedere obiectivele Regulamentului (CE) nr. 469/20091 privind instituirea unui sistem echilibrat care să ia în considerare toate interesele existente, inclusiv pe cele privind sănătatea publică, trebuie să fie apreciată în funcție de criterii mai stricte decât cele care stau la baza aprecierii brevetabilității invenției;

sau, dimpotrivă, aceasta trebuie interpretată extensiv, în sensul că include nu numai indicații terapeutice și afecțiuni diferite, ci și formule, posologii și/sau moduri de administrare diferite?

Noțiunea de punere în aplicare care intră în domeniul de aplicare al protecției conferite de brevetul de bază în sensul Hotărârii NEURIM din 19 iulie 2012 CJUE, C-130/11, presupune că domeniul de aplicare al brevetului de bază ar trebui să fie în concordanță cu cel al AIP invocate și, în consecință, să se limiteze la noua utilizare medicală care corespunde indicației terapeutice a AIP respective?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO 2009, L 152, p. 1)