Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Paris (Francija) 30. oktobra 2018 – Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Zadeva C-673/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Santen SAS

Nasprotna stranka v postopku: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Vprašanjei za predhodno odločanje

1.    Ali je treba pojem drugačna uporaba v smislu sodbe Sodišča z dne 19. julija 2012 v zadevi NEURIM, C-130/11, razlagati ozko, in sicer:

– da mora biti omejen samo na primer uporabe v humani medicini po uporabi v veterinarski medicini;

– ali da se mora nanašati na indikacijo, ki spada na novo terapevtsko področje – v smislu novega medicinskega zdravila – v primerjavi s prejšnjim dovoljenjem za promet, ali zdravilo, v katerem zdravilna učinkovina deluje drugače kot v zdravilu, za katero je bilo izdano prvo dovoljenje za promet;

– ali, splošneje, da se mora glede na cilje Uredbe (ES) št. 469/20091 , katere namen je vzpostaviti uravnotežen sistem, v katerem se upoštevajo vsi zadevni interesi, vključno z interesi javnega zdravja, presojati glede na merila, strožja od meril, na katerih temelji presoja možnosti patentiranja izuma;

ali pa ga je nasprotno treba razlagati široko, in sicer da vključuje ne samo drugačne terapevtske indikacije in bolezni, ampak tudi drugačne formulacije, odmerjanja in/ali načine dajanja?

2.    Ali pojem uporaba, ki spada v okvir varstva, podeljenega z osnovnim patentom, v smislu sodbe Sodišča z dne 19. julija 2012 v zadevi NEURIM, C-130/11, pomeni, da bi se moral obseg osnovnega patenta ujemati z obsegom dovoljenja za promet, ki se navaja, in se posledično omejiti na novo medicinsko uporabo, ki ustreza terapevtski indikaciji navedenega dovoljenja za promet?

____________

1 Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL 2009, L 152, str. 1).