Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Spetsializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 12. listopadu 2018 – trestní řízení proti LD, ME, NF, OG, PH a RI

(Věc C-704/18)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Spetsializiran nakazatelen sad

Účastníci původního řízení

LD, ME, NF, OG, PH a RI

Předběžná otázka

Musí být článek 267 SFEU vykládán v tom smyslu, že umožňuje vnitrostátnímu soudu upustit od uplatnění rozsudku v řízení o předběžné otázce v rámci věci v původním řízení, ve kterém byl tento rozsudek přijat, tím, že odkáže na skutkové okolnosti, které Soudní dvůr zohlednil při rozhodování o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce?

____________