Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 12.11.2018 – Rikosoikeudellinen menettely, jonka kohteena ovat LD, ME, NF, OG, PH ja RI

(asia C-704/18)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Pääasian asianosaiset

LD, ME, NF, OG, PH ja RI

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 267 artiklaa tulkittava siten, että kansallisella tuomioistuimella on sen nojalla valta jättää pääasiassa, jota varten ennakkoratkaisua pyydettiin, soveltamatta ennakkoratkaisua vetoamalla tosiseikkoihin, joita unionin tuomioistuin on tarkastellut ennakkoratkaisua antaessaan?

____________