Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2018. uputio Specializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv LD, ME, NF, OG, PH i RI

(predmet C-704/18)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Specializiran nakazatelen sad

Stranke glavnog postupka

LD, ME, NF, OG, PH i RI

Prethodna pitanja

Treba li članak 267. UFEU-a tumačiti na način da dopušta nacionalnom sudu odbiti primjenu presude donesene u prethodnom postupku u okviru glavnog postupka u kojem je ta presuda donesena, pozivajući se na činjenične okolnosti koje je Sud uzeo u obzir odlučujući o prethodnom pitanju?

____________