Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad – (Bulgaria) la 12 noiembrie 2018 – Procedură penală privind pe LD, ME, NF, OG, PH și RI

(Cauza C-704/18)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializiran nakazatelen sad

Părțile din procedura principală

LD, ME, NF, OG, PH și RI

Întrebarea preliminară

Articolul 267 TFUE trebuie interpretat în sensul că permite unei instanțe naționale să înlăture aplicarea unei hotărâri pronunțate cu titlu preliminar în cadrul cauzei principale în care a fost pronunțată această hotărâre, invocând împrejurări de fapt care au fost luate în considerare de Curte atunci când a statuat cu titlu preliminar?

____________