Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 12. novembra 2018 – Kazenski postopek zoper LD, ME, NF, OG, PH in RI

(Zadeva C-704/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

LD, ME, NF, OG, PH in RI

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 267 PDEU razlagati tako, da dovoljuje nacionalnemu sodišču, da ne uporabi sodbe, izdane v postopku predhodnega odločanja, v okviru postopka v glavni stvari, v zvezi s katerim je bila izdana, in se pri tem sklicuje na dejanske okoliščine, ki jih je Sodišče pri izdaji sodbe v postopku predhodnega odločanja upoštevalo?

____________