Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 14 november 2018 – brottmål mot LD, ME, NF, OG, PH och RI

(Mål C-704/18)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

LD, ME, NF, OG, PH och RI

Tolkningsfråga

Ska artikel 267 FEUF tolkas så, att den tillåter att en nationell domstol inte tillämpar en dom, som meddelats på grundval av en begäran om förhandsavgörande, i det nationella förfarande inom ramen för vilket domen har meddelats, genom åberopande av de sakomständigheter som EU-domstolen har beaktat i sin dom?

____________