Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italien) den 29. oktober 2018 – CO mod Comune di Gesturi

(Sag C-670/18)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CO

Sagsøgt: Comune di Gesturi

Præjudicielt spørgsmål

Er princippet om forbud mod forskelsbehandling, der er fastsat i artikel 1 og 2 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 1 , til hinder for bestemmelsen i artikel 5, stk. 9, i lovdekret nr. 95 af 6. juli 2012 (som ændret og ophøjet til lov nr. 135 af 7.8.2012, som ændret ved artikel 6 i lovdekret nr. 90 af 24.6.2014, ophøjet til lov nr. 114 af 11.8.2014), hvorefter myndigheder ikke må tildele opgaver om undersøgelse eller konsultation til pensionerede privat eller offentligt ansatte?

____________

1     Rådets direktiv 2000/78/EF af 27.11.2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT 2000, L 303, s. 16).