Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itaalia) 29. oktoobril 2018 – CO versus Comune di Gesturi

(kohtuasi C-670/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: CO

Vastustaja: Comune di Gesturi

Eelotsuse küsimus

Kas 6. juuli 2012. aasta dekreetseaduse nr 95 (mis kinnitati muudetud kujul 7. augusti 2012. aasta seadusega nr 135, 24. juuni 2014. aasta dekreetseaduse nr 90 (kinnitatud 11. augusti 2014. aasta seadusega nr 114) artikliga 6 muudetud redaktsioonis] artikli 5 lõige 9, mis keelab valitsemissektori asutustel anda uurimis- ja nõustamisülesandeid pensionile jäänud endistele era- või avaliku sektori töötajatele, on Euroopa Liidu Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 781 artiklites 1 ja 2 ette nähtud diskrimineerimiskeelu põhimõttega vastuolus?

____________

1 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).