Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. listopada 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) – CO protiv Comune di Gesturi

(predmet C-670/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: CO

Tuženik: Comune di Gesturi

Prethodno pitanje

Protivi li se načelu nediskriminacije iz članaka 1. i 2. Direktive Vijeća Europske unije br. 781 od 27. studenoga 2000. odredba članka 5. stavka 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 95 od 6. srpnja 2012. (koja je uz izmjene Zakonom br. 135 od 7. kolovoza 2012. pretvorena u zakon, prema tekstu koji je izmijenjen člankom 6. Uredbe sa zakonskom snagom br. 90 od 24. lipnja 2014. koja je Zakonom br. 114 od 11. kolovoza 2014. pretvorena u zakon) kojim se tijelima javne uprave zabranjuje povjeravanje zadaća izrade studija i savjetovanja subjektima koji su bivši umirovljeni zaposlenici privatnog ili javnog sektora?

____________

1     Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.)