Language of document :

A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Olaszország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CO kontra Comune di Gesturi

(C-670/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Az alapeljárás felei

Felperes: CO

Alperes: Comune di Gesturi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv1 1. és 2. cikke szerinti elvével (a legge 7 agosto 2012, n. 135 [a 2012. augusztus 7-i 135. sz. törvény] által módosításokkal törvénnyé alakított) decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (2012. július 6 i 95. sz. rendelettörvény) 5. cikkének (9) bekezdésében foglalt rendelkezés (a legge 11 agosto 2014 n. 114 [a 2014. augusztus 11-i 114. sz. törvény] által módosításokkal törvénnyé alakított decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 [2014. június 24-i 90. sz. rendelettörvény] 6. cikke által módosított szövege), amely megtiltja a közigazgatási szervek számára, hogy kutatási és tanácsadási feladatokkal bízzanak meg már nyugállományban lévő munkavállalókat vagy közalkalmazottakat?

____________

1 A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o. )