Language of document :

2018 m. spalio 29 d. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CO / Comune di Gesturi

(Byla C-670/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: CO

Atsakovė: Comune di Gesturi

Prejudicinis klausimas

Ar vadovaujantis 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos Nr. 781 1 ir 2 straipsniuose įtvirtintu nediskriminavimo principu yra draudžiama 2012 m. liepos 6 d. decreto-legge n. 95 (Dekretas įstatymas Nr. 95) (su daliniais pakeitimais pertvarkytas į 2012 m. rugpjūčio 7 d. legge n. 135 (Įstatymas Nr. 135) ir iš dalies pakeistas 2014 m. birželio 24 d. decreto-legge n. 90 (Dekretas įstatymas Nr. 90), kuris pertvarkytas į 2014 m. rugpjūčio 11 d. legge n. 114 (Įstatymas Nr. 114), 6 straipsniu) 5 straipsnio 9 punkto nuostata, pagal kurią viešojo administravimo institucijoms draudžiama tyrimo ir konsultavimo užduotis skirti į pensiją išėjusiems buvusiems privačių ar viešųjų įstaigų darbuotojams?

____________

1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).