Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. oktobrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itālija) – CO/Comune di Gesturi

(Lieta C-670/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Pamatlietas puses

Prasītājs: CO

Atbildētāja: Comune di Gesturi

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78 1 1. un 2. pantā paredzētais nediskriminācijas princips nepieļauj tādu tiesību normu, kāda ir 2012. gada 6. jūlija Dekrētlikuma nr. 95 (ar grozījumiem pārveidots ar 2012. gada 7. augusta likumu Nr. 135 un grozīts ar 2014. gada 24. jūnija Dekrētlikuma Nr. 90, kas ir pārveidots ar 2014. gada 11. augusta likumu Nr. 114, 6. pantu) 5. panta 9. punkts, kurā valsts iestādēm ir paredzēts aizliegums uzticēt izpētes un konsultāciju pienākumus personām, kas ir pensionējušies privātā vai publiskā sektora bijušie darbinieki?

____________

1     Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.).