Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) la 29 octombrie 2018 – CO/Comune di Gesturi

(Cauza C-670/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Părțile din procedura principală

Reclamant: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Pârâtă: Comune di Gesturi

Întrebarea preliminară

Principiul nediscriminării prevăzut la articolele 1 și 2 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 20001 se opune dispozițiilor articolului 5 alineatul 9 din Decretul lege nr. 95 din 6 iulie 2012 (aprobat cu modificări prin Legea nr. 135 din 7 august 2012, în versiunea modificată prin articolul 6 din Decretul lege nr. 90 din 24 iunie 2014, aprobat prin Legea nr. 114 din 11 august 2014), care interzice administrațiilor publice să atribuie misiuni de studiu și de consultanță unor persoane care au fost anterior lucrători privați sau publici și care au ieșit la pensie?

____________

1 – Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).