Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) 29. oktobra 2018 – CO/Comune di Gesturi

(Zadeva C-670/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: CO

Tožena stranka: Comune di Gesturi

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načelo prepovedi diskriminacije iz členov 1 in 2 Direktive Sveta 2000/78/ES1 z dne 27. novembra 2000 nasprotuje določbi iz člena 5(9) uredbe-zakona št. 95 z dne 6. julija 2012, (ki je bila s spremembami preoblikovana z zakonom št. 135 z dne 7. avgusta 2012, v besedilu, spremenjenem s členom 6 uredbe-zakona št. 90 z dne 24. junija 2014, preoblikovane z zakonom št. 114 z dne 11. avgusta 2014), ki javnim organom prepoveduje oddajo naročil za izvedbo študije ali svetovanja upokojenim delavcem, ki so bili zaposleni v zasebnem ali javnem sektorju?

____________

1     Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79).