Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španělsko) dne 15. října 2018 – OD v. Ryanair D.A.C.

(Věc C-646/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: OD

Žalovaná: Ryanair D.A.C.

Předběžné otázky

Vyžaduje pravidlo konkludentní volby příslušnosti stanovené v článku 26 nařízení (EU) č. 1215/121 nějaký objektivní vztah předmětu sporu a bydliště žalobce k soudu, k němuž je podána žaloba?

Vyžaduje pravidlo konkludentní volby příslušnosti stanovené v článku 26 nařízení (EU) č. 1215/2012 v každém ohledu autonomní výklad společný pro všechny členské státy? Nemůže být tedy podmíněno omezeními stanovenými pravidly členských států o určení vnitrostátní příslušnosti, jako je jeho neplatnost v řízeních, v nichž má být podle španělského občanského řádu vzhledem k nízké hodnotě sporu rozhodnuto ve zjednodušeném řízení?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).