Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Hispaania) 15. oktoobril 2018 – OD versus Ryanair D.A.C.

(kohtuasi C-646/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: OD

Kostja: Ryanair D.A.C.

Eelotsuse küsimused

Kas määruse (EL) nr 1215/121 artiklis 26 ette nähtud ja reguleeritud vaikiv kohtualluvuse kokkulepe nõuab objektiivset seoseelementi kohtuvaidluse eseme või hageja elu- või asukoha ning kohtu vahel, kuhu hagi esitatakse?

Kas määruse (EL) nr 1215/12 artikli 26 lõikes 1 ette nähtud ja reguleeritud vaikiv kohtualluvuse kokkulepe nõuab kõikides aspektides autonoomset ja kõikidele liikmesriikidele ühist tõlgendamist? Ja kas seega ei või selle tingimuseks seada piiranguid, mis on sätestatud liikmesriikide riigisisese kohtualluvuse normides, nagu oleks selle kokkuleppe kehtetus menetlustes, mis väikese nõude summa tõttu tuleb Hispaania tsiviilkohtumenetluse seaduse kohaselt lahendada suulises menetluses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).