Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2018. uputio Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španjolska) – OD protiv Ryanair D. A. C.

(predmet C-646/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: OD

Tuženik: Ryanair D.A.C.

Prethodna pitanja

Zahtijeva li se prešutnom prorogacijom nadležnosti, koja je propisana i uređena člankom 26. Uredbe (EU) br. 1215/20121 , neki objektivni element povezanosti između, s jedne strane, predmeta spora ili tužiteljeva domicila i, s druge strane, suda kojemu se podnosi tužba?

Zahtijeva li se prešutnom prorogacijom nadležnosti, koja je propisana i uređena člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 u svim svojim aspektima, autonomno i zajedničko tumačenje za sve države članice? Može li se stoga to tumačenje uvjetovati ograničenjima koja su utvrđena domaćim pravilima država članica o sudskoj nadležnosti, poput španjolskog Zakona o građanskom postupku, u kojem je propisana nevaljanost prorogacije nadležnosti u postupcima u kojima se zbog male vrijednosti predmeta spora treba odlučivati u skraćenom postupku?

____________

1     Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)