Language of document :

A Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanyolország) által 2018. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OD kontra Ryanair D. A. C.

(C-646/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Az alapeljárás felei

Felperes: OD

Alperes: Ryanair D. A. C.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Az 1215/2012/EU rendelet1 26. cikkének (1) bekezdésében említett és szabályozott hallgatólagos alávetésen alapuló joghatósági ok megkövetel-e a jogvita tárgya vagy a felperes székhelye/lakóhelye, és azon bíróság közötti valamiféle objektív kapcsolóelemet, amelynél a keresetet benyújtják?

2)    Az 1215/2012/EU rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett és szabályozott hallgatólagos alávetésen alapuló joghatósági ok minden szempontból önálló és valamennyi tagállam tekintetében egységes értelmezést követel-e, és ennélfogva nem függhet a tagállamok belső joghatósági szabályai által felállított korlátozásoktól, amilyen például, érvényességének hiánya olyan eljárásokban, amelyekről alacsony pertárgyértékük miatt egyszerűsített eljárásban kell határozni a spanyol polgári perrendtartás szerint?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.)