Language of document :

2018 m. spalio 15 d. Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OD / Ryanair D.A.C.

(Byla C-646/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: OD

Atsakovė: Ryanair D.A.C.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/20121 26 straipsnyje numatytas ir įtvirtintas numanomo susitarimo dėl jurisdikcijos pagrindas reikalauja kokios nors objektyvios sąsajos tarp ginčo dalyko arba ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos (buveinės) ir teismo, į kurį kreiptasi?

2.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 26 straipsnio 1 dalyje numatytas ir įtvirtintas numanomo susitarimo dėl jurisdikcijos pagrindas visais aspektais reikalauja savarankiško ir visoms valstybėms narėms bendro aiškinimo, kuris, dėl tos priežasties, negali priklausyti nuo valstybių narių vidaus jurisdikcijos taisyklių nustatomų apribojimų, kaip, pavyzdžiui, jo negaliojimas bylose, kurios pagal Ispanijos civilinio proceso įstatymą dėl jų nedidelės sumos turi būti nagrinėjamos žodinio proceso tvarka?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).