Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanje) op 15 oktober 2018 – OD / Ryanair D.A.C.

(Zaak C-646/18)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: OD

Verwerende partij: Ryanair D.A.C.

Prejudiciële vragen

Vereist de in artikel 26 van verordening (EU) nr. 1215/20121 opgenomen en geregelde bevoegdheidsgrond van stilzwijgende onderwerping enige objectieve samenhang tussen het voorwerp van het geding of de woonplaats van de eiser, en de rechterlijke instantie waarbij de vordering wordt ingesteld?

Vereist de in artikel 26, lid 1, van verordening (EU) nr. 1215/2012 opgenomen en geregelde bevoegdheidsgrond van stilzwijgende onderwerping in al zijn aspecten een autonome, voor alle lidstaten gemeenschappelijke uitlegging? Kan die stilzwijgende onderwerping derhalve niet worden beperkt door de regels van de lidstaten inzake de nationale rechterlijke bevoegdheid, zoals de ongeldigheid van die bevoegdheidsgrond in procedures die op grond van het Spaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering wegens hun geringe waarde moeten worden behandeld via de vereenvoudigde procedure?

____________

1     Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351, blz. 1).