Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španija) 15. oktobra 2018 – OD/Ryanair D.A.C.

(Zadeva C-646/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: OD

Tožena stranka: Ryanair D.A.C.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali pristojnost na podlagi tihe privolitve, ki je določena in urejena v členu 26 Uredbe (EU) št. 1215/121 , zahteva kakršno koli objektivno povezavo med predmetom spora ali prebivališčem/sedežem tožeče stranke ter sodiščem, pri katerem je vložena tožba?

Ali pristojnost na podlagi tihe privolitve, določena in urejena v členu 26(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012, v vseh pogledih zahteva avtonomno in skupno razlago za vse države članice? In ali je torej ni mogoče pogojevati z omejitvami, ki so določene v predpisih držav članic o nacionalni sodni pristojnosti, kot bi bila na primer njena neveljavnost v zadevah, o katerih se zaradi majhne vrednosti spora odloča v postopku v sporih majhne vrednosti v skladu s španskim zakonom o civilnem postopku?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).