Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanien) den 15 oktober 2018 – OD mot Ryanair D.A.C.

(Mål C-646/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Parter i det nationella målet

Kärande: OD

Svarande: Ryanair D.A.C.

Tolkningsfrågor

1)    Kräver den regel om tyst prorogation som avses och regleras i artikel 26 i förordning (EU) nr 1215/2012, att det föreligger ett objektivt anknytningskriterium mellan å ena sidan föremålet för tvisten eller kärandens hemvist och å andra sidan den domstolen vid vilken talan väcks?

2)    Kräver den regel om tyst prorogation som avses och regleras i artikel 26 i förordning (EU) nr 1215/2012, i alla dess aspekter, en självständig och för alla medlemsstater enhetlig tolkning, som, i så fall, inte villkoras av begränsningar enligt medlemsstaternas bestämmelser om nationella domstolars behörighet, såsom en bestämmelse i vilken det föreskrivs att denna behörighetsregel inte gäller i mål som, på grund av att de rör mindre belopp, ska prövas enligt det förenklade förfarandet enligt spansk processrättslagstiftning?

____________