Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Genova (Italia) la 12 octombrie 2018 – LG și alții/Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Cauza C-641/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Genova

Părțile din procedura principală

Reclamanți: LG și alții

Pârâte: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Întrebarea preliminară

Articolul 1 [alineatul] (1) și articolul 2 [alineatul] (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/20011 [al Consiliului] din 22 decembrie 2000 trebuie interpretate – inclusiv în lumina articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a articolului 6 alineatul 1 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO) și a considerentului (16) al Directivei 2009/15/CE2 – în sensul că se opun ca o instanță dintr-un stat membru să își poată nega competența, recunoscând imunitatea de jurisdicție în beneficiul unor entități și persoane juridice private cu sediul în acest stat membru, care desfășoară activități de clasificare și/sau de certificare, în legătură cu desfășurarea unor astfel de activități de clasificare și/sau de certificare în numele unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, într-un litigiu având ca obiect repararea prejudiciilor suferite în cazul decesului și al vătămării corporale cauzate de naufragiul unui feribot de pasageri, și în care se invocă răspunderea pentru fapte săvârșite din culpă?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială 19/vol. 3, p. 74).

2 Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (JO 2009, L 131, p. 47).