Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Kiel (Saksa) on esittänyt 12.10.2018 – KH v. Sparkasse Südholstein

(asia C-639/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Kiel

Pääasian asianosaiset

Kantaja: KH

Vastaaja: Sparkasse Südholstein

Ennakkoratkaisukysymykset

Tehdäänkö sopimus direktiivin 2002/65/EY1 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”palvelujen tarjoajan järjestämän sellaisen etämyynti- tai palveluntarjontamenetelmän avulla”, jolla yksinomaan muutetaan olemassa olevaa luottosopimusta siinä sovitun koron osalta (liitännäinen korkosopimus), jos pankki, jolla on useita toimipisteitä, tekee kiinteän omaisuuden rahoittamiseksi luottosopimuksia, joiden vakuutena käytetään kiinteistöpanttioikeuksia, ainoastaan toimitiloissaan mutta tekee nykyisten asiakkaiden kanssa sopimuksia jo tehtyjen luottosopimusten muuttamiseksi osittain myös käyttämällä yksinomaan etäviestintävälineitä?

Onko kyseessä direktiivin 2002/65/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettu ”rahoituspalveluja koskeva sopimus”, jos olemassa olevaa luottosopimusta muutetaan yksinomaan siinä sovitun koron osalta (liitännäinen korkosopimus) pidentämättä luoton erääntymisaikaa tai muuttamatta luoton määrää?

____________

1 Kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta 23.9.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY (EYVL 2002, L 271, s. 16).